absolwent uczelni wyższej

absolwent uczelni wyższej