Czym jest faktoring odwrotny?

Jednym z największych problemów małych średnich firm jest pozyskiwanie finansowania zewnętrznego a wewnątrz utrata lub zaburzenie płynności finansowej. Firmy z sektora MSP mają ograniczony dostęp do kredytów, a nawet jeżeli je otrzymają, warunki kredytu są niezwykle trudne do zrealizowania. Nawet, by otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich, niezbędny jest wkład własny, który również rzadko kiedy banki są gotowe sfinansować. Dlatego tego rodzaju przedsiębiorstwa są otwarte na wszelkie instrumenty finansowe, regulujące ich codzienny byt, wspomagające funkcjonowanie środków produkcji i zapewniające konkurencyjność na rynku produktów i usług.

Faktoring odwrotny dla MSP

Faktura z odroczonym terminem płatności to podstawowy dokument finansowy, którym operuje każde przedsiębiorstwo. Oznacza ona zobowiązanie obu stron: jedna z nich jest gotowa wykonać/sprzedać produkt/usługę a druga zobowiązuje się za nie zapłacić. Ale kiedy? W terminie z odroczoną płatnością. Zatem przedsiębiorca jest już pewien, że otrzyma wynagrodzenie, ale brak natychmiastowego po wykonaniu zlecenia wpływu powoduje, że brakuje mu środków na opłacenie podwykonawców, pracowników oraz zakup środków produkcji do następnego zlecenia. Powstaje czasowa utrata płynności, która może prowadzić do powstania długów, utraty wiarygodności na rynku aż po sam koniec.
Faktoring odwrotny to usługa realizowana przez wyspecjalizowaną instytucję finansową. Polega ona na wskazaniu jej przez przedsiębiorcę podmiotów, z którym on współpracuje, podwykonawców, dostawców czy kontrahentów. Wskazani dostawcy otrzymują ze strony instytucji finansowej (faktora) należne im z tytułu umów z przedsiębiorcą środki wskazane na wystawionych przez nich fakturach. Przedsiębiorca przekazuje faktorowi otrzymane faktury z oświadczeniem, że wykonał już wszystkie warunki zamówienia. Następnie przedsiębiorca w określonym umową czasie oddaje faktorowi kwotę/wykupuje fakturę, stanowiącą przedmiot umowy, wraz z odsetkami. Dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorca zachowuje własne środki na kontynuację działalności i nie musi natychmiast regulować należności.

Czytaj także  Jak urządzić małe mieszkanie?

Korzyści odwróconego faktoringu

Najważniejszą korzyścią z tytułu udziału w faktoringu odwrotnym jest zachowanie i poprawa płynności finansowej. Faktoring odwrotny umożliwia wywiązywanie się terminowo z zobowiązań, wszelkiego rodzaju opłat i danin, wynagrodzenia pracowników. Terminowe regulowanie płatności w stosunku do dostawców czy kontrahentów procentuje zwykle korzystnymi rabatami. Warto zatem regulować należności w terminie a jeszcze lepiej dokonywać przedpłat, by utrzymać korzystne relacje z dostawcami. Oczywiście faktoring odwrotny również kosztuje, ale bardzo często jego koszt jest niższy niż zakup środków produkcji bez rabatów. Mocna pozycja rzetelnego przedsiębiorcy to sposób na budowanie wizerunku i tworzenie aury kontrahenta, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie pytając o przesunięcie ich w czasie czy rozłożenie na raty aż do nieterminowego regulowania długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *