Jak zdobyć umiejętności komunikacyjne w coachingu?

Zdolność precyzyjnej komunikacji umożliwiła ludziom rozwój, jakiego nie dokonały żadne inne stworzenia na Ziemi. To dzięki werbalizacji myśli, potrzeb i obaw ludzkość mogła wejść w fazę ewolucji. Jednak nie każdy rodzi się z umiejętnościami, pozwalającymi na odniesienie sukcesu. Na szczęście wtedy na scenę wkracza coach.

Czym jest coaching?

Choć pochodzenie tego określenia jest zgoła inne (nawiązuje do osób przewożących w XVI-wiecznych Węgrzech klientów konnymi wozami), to w XIX wieku mianem coacha zaczęto nazywać amerykańskich trenerów drużyn sportowych. Za ojca współczesnego coachingu uznaje się W. Timothy Gallwey’a, który otworzył tę dziedzinę na cały świat, wskazując jak odpowiednio zadając pytania trener jest w stanie pomoc zrozumieć zawodnikowi, jakie są jego prawdziwe cele, pragnienia i możliwości. Kolejnego przełomu dokonał jego brytyjski uczeń, Sir John Whitmore, który pokazał, jak siłę tej relacji można wykorzystać choćby w biznesie i edukacji.

Sam coaching polega na wsparciu, jakiego udziela trener w celu identyfikacji potencjału drzemiącego w człowieku. Nie jest to interwencja kryzysowa (jak w przypadku psychoanalizy), ale próba pomocy w odkryciu prawdziwych potrzeb i wskazanie narzędzi ich osiągnięcia, jakimi dysponuje każdy człowiek.

Czytaj także  Franczyza w Domu: Nowa Era Przedsiębiorczości

Jak ważna jest komunikacja w rozwiązywaniu problemów?

Poprawna i efektywna komunikacja może stać się rozwiązaniem wielu trudności. Problem z nią może być czasem nieuświadomiony, a jedyne co dostrzega sam zainteresowany to pewne symptomy kłopotów, których sam nie połączyłby z procesem porozumiewania. Dzięki coachingowi komunikacyjnemu/językowemu możliwa jest poprawna identyfikacja problemu i jego eliminacja. Diagnoza dotyczy przede wszystkim tego, jakich słów używa się do opisania siebie i świata, w jakim tonie przekazywane są komunikaty i jaki jest ich ładunek emocjonalny. Jeśli w jej trakcie okazuje się, że forma staje w sprzeczności z zakładaną treścią, konieczne jest wypracowanie odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z tym problemem.

Jak korzystać z coachingu?

Przede wszystkim – współpracując z coachem. Celem jego pracy nie jest przygotowanie gotowych recept, bo to przeczy podstawowej idei tego nurtu. Coaching zakłada, że każdy człowiek posiada kompetencje, by przy całej swojej wiedzy, umiejętnościach i ograniczeniach być w stanie wdrożyć rozwiązania wspomagające jego cele. Rozwiązania te są zatem zawsze spersonalizowane i wynikają z posiadanych naturalnych uwarunkowań. Sam proces opiera się na wzmocnieniu w poszukującym wsparcia determinacji do zmian oraz poprawnym zdiagnozowaniu tego, czego potrzebuje.

Czytaj także  Komu przyda się szkolenie z zarządzania?

W kontekście komunikacyjnym będzie to przede wszystkim weryfikacja, jakie cechy codziennej interakcji klienta stoją na przeszkodzie w osiągnięciu sukcesu (prywatnego, zawodowego). Po etapie diagnozy następują natomiast „działania naprawcze”, które (korzystając z wiedzy i umiejętności samego zainteresowanego) pomogą mu wypracować poprawne zachowania na przyszłość.

Czy warto współpracować z coachem?

Osoby, które czują się zagubione, nie potrafią samodzielnie zrozumieć, w czym leży ich komunikacyjny problem, zdecydowanie kwalifikują się do tego typu współpracy. Bardzo często spojrzenie na sprawę z zewnątrz sprawia, że na wiele kwestii otwierają nam się oczy. Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że coache to nie osoby z przypadku, ale doskonali profesjonaliści, mający na celu tylko jedną rzecz – pomoc.