Gdy paczka zaginie na poczcie – co robić?

 

Z roku na rok wysyłamy coraz mniej paczek. Pomimo tego jest grono społeczeństwa korzystającego nadal w dużej mierze z usług pocztowych. Jednak nadana paczka nie zawsze trafia do nadawcy tak jakbyśmy tego chcieli. Zdarza się, że paczka ginie w drodze do adresata. Co wówczas robić?
Kwestie postępowania reklamacyjnego zostały szczegółowo omówione w ustawie Prawo pocztowe a dokładnie w art. 87-96 Prawa pocztowego.

Wymagania formalne reklamacji, terminykurier - dostawa paczki

Przede wszystkim, by reklamacja była złożona przesyłka reklamowana musi być zarejestrowana. Reklamacja dotyczy dwóch rodzajów niewykonania usługi bądź nienależytego wykonania usługi, jeżeli doręczanie przesyłki rejestrowanej lub próba jej doręczenia nie nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia nadania. Nienależyte wykonanie usługi obejmuje również jeżeli doszło do ubytku zawartości, uszkodzenie paczki pocztowej. Wówczas nadawca ma prawo do złożenia reklamacji w każdej placówce pocztowej, która zawarła z nadawcą usługę na świadczenie usługi pocztowej, bo tak należy rozumieć nadanie paczki.

Reklamacje może złożyć nadawca jak i odbiorca, ale nie jednocześnie. Przy czym adresat może złożyć reklamacje wyłącznie, jeżeli nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń.
Zarówno warunki jak i tryb reklamacji został jasno określony przez rozporządzenie, które obowiązuje od 21 grudnia 2013 r. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem reklamacja może mieć formę zarówno ustną jak i pisemną, bądź w innej formie, która dostarcza Usługodawcy w tym przypadku Poczcie Polskiej wolę składającego reklamacje. Typowa reklamacja powinna składać się z danych reklamującego, uzasadnienia złożonej reklamacji, kwoty odszkodowania w przypadku, gdy osoba składająca reklamację dochodzi odszkodowania, ewentualnie nr konta, na które należy przelać kwotę odszkodowania chyba, że będzie ono pobierane za pomocą gotówki. Przy czym odszkodowanie nie może przekraczać dziesięciokrotności kwoty pobranej za jej nadanie.

Czytaj także  Plik JPK – na czym polega, czy to w rzeczywistości ułatwienie dla firm?

Przedawnienie reklamacji

Roszczenia reklamacyjne względem nie wykonania odpowiednio usługi pocztowej ulega przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od dnia nadania paczki pocztowej. Oczywiście termin ten ulega zawieszeniu na czas wniesienia reklamacji aż do wyczepiania postępowania reklamacyjnego.

paczka

Jak się zabezpieczyć przed zgubieniem przesyłki?

W przypadku paczki zachowaj potwierdzenie nadania. Widniej na nim numer przesyłki, który pozwoli ci na jej śledzenie.

W przypadku listów konieczne będzie wypełnienie druku potwierdzenia nadania. Na nim również zawarty jest numer nadania przesyłki. Warto także dopłacić za potwierdzenie odbioru przesyłki. Stanowi on dowód na to, że przesyłka dotarła do adresata. Pamiętaj, ze sprzedający odpowiada za przesyłkę do momentu jej dostarczenia. Oznacza to, że jeżeli ona się zgubi, do transakcji nie dojdzie i trzeba będzie wysłać towar ponownie lub zwrócić pieniądze. Dotyczy to także przesyłek nierejestrowanych. Sprzedający nie ma dowodu, ze wysilał paczkę, i że została ona odebrana, dlatego lepiej dopłacić, by uniknąć problemów w przyszłości.